Garantia produselor

Garantia produselor

Garantia de conformitate este cea care iti ofera siguranta ca produsul cumparat de la noi respecta specificatiile si caracteristicile tehnice ori functionale comunicate in momentul vanzarii. 

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, aceasta garantie nu poate avea o durata mai mica de 24 luni. pentru persone fizice si 12 luni pentru persoane juridice. Exceptie fac doar produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica decat atat. In acest caz, garantia de conformitate va fi redusa la acest termen.

In conformitate cu OUG 21/1992 vanzatorul este obligat sa-i furnizeze consumatorului: certificat de garantie (doar pentru produsele de folosinta indelungata), manual de instructiuni/utilizare/instalare in limba romana, declaratii de conformitate.

Se accepta in garantie numai acele produse la care se constata ca defectul reclamat este imputabil producatorului precum un defect de material sau de fabricatie.

In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire fara plata, cand nu se poate repara.

În cadrul termenului de garanţie, asigurăm toate operaţiunile necesare remedierii deficienţelor constatate,  manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea şi ambalarea acestora, transportul fiind suportat de catre client.

Remedierea deficienţelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă de deficienţele respective.

Garanția NU se aplică dacă:

  • Produsul a fost utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost conceput, a fost suprasolicitat, utilizat în mod neconform cu instrucțiunile de utilizare.
  • Produsul a fost demontat/reparat/modificat de către personal neautorizat
  • Reparațiile/înlocuirile curente sunt impuse de uzura normală a produsului
  • Sunt constatate modificări neautorizate ale produsului sau utilizarea de piese, accesorii sau subansamble neoriginale.
  • Produsul nu poate fi identificat, având eticheta cu seria de fabricație deteriorată ca urmare a unei utilizări neglijente.
  • Certificatul de garanție al produsului prezentat de către client conține date incomplete, inexacte sau modificări neautorizate.
  • Certificatul de garanție nu este original

 

În cazul în care defectul produsului nu este acoperit de garanție, reparația se va face contracost, conform unui deviz de reparație, redactat de către departamentul Service, doar după acordul clientului.

Costul de transport pentru produsele reparate/neparate sunt suportate de catre client.